สิงหาคม 11, 2022

T.S. Eliot

Sometimes things become possible if we want them bad enough.
บางครั้งบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปไม่ได้ ถ้าคุณไม่ได้พยายามให้มากพอ
T.S. Eliot
Yandex.Metrica