มิถุนายน 16, 2023

Tami Hoag, Dark Horse

But then I had long mistaken being spoiled for being strong, being defiant for being independent, being reckless for being brave.
บางที่เราก็เข้าใจผิดว่าการเอาแต่ใจคือความเข้มแข็ง การท้าท้ายคืออิสระภาพ การบุ่มบ่ามคือความกล้าหาญ
Yandex.Metrica