กันยายน 7, 2022

The Anthropocene Reviewed: Essays on a Human-Centered Planet ,John Green

We are at once far too powerful and not nearly powerful enough. We are powerful enough to radically reshape Earth’s climate and biodiversity, but not powerful enough to choose how we reshape them. We are so powerful that we have escaped our planet’s atmosphere. But we are not powerful enough to save those we love from suffering.
พวกเรามีพลังอำนาจมหาศาลแต่ว่าไม่ได้มีพลังอำนาจเพียงพอ พวกเรามีพลังอำนาจในการที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและความหลายหลายทางชีวภาพของโลก แต่ไม่ได้มีอำนาจเพียงพอที่จะเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง พวกเรามีพลังอำนาจที่จะออกไปเหนือชั้นบรรยากาศ แต่พวกเรากลับไม่มีพลังเพียงพอในการรักษาสิ่งเหล่านั้นที่พวกเรารักจากความเสื่อมทรามลง
— The Anthropocene Reviewed: Essays on a Human-Centered Planet by John Green
Yandex.Metrica