กรกฎาคม 6, 2022

The Origin

Spiritual beliefs are etched deeply on our psyches at a young age by those we love and trust most- our parents, our teachers, our religious leaders. Therefore, any religions shifts occur over generations , and not without great angst, and often bloodshed
ความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณถูกเย็บติดเข้ากับจิตของพวกเราตั้งแต่เยาว์วัยโดยคนเหล่านั้นซึ่งพวกเรารัก - พ่อแม่ของเรา, ครูของเรา, ผู้นำศาสนาของเรา, ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางศาสนาซึ่งเกิดขึ้นตลอดทุกยุคทุกสมัย จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง, และการนองเลือด
― Robert Langdon, The Origin
Yandex.Metrica