กรกฎาคม 6, 2023

Thomas Mann, The Magic Mountain

It is love, not reason, that is stronger than death.
ความรักต่างหาก, ไม่ใช่เหตุผล, ที่เข้มแข็งกว่าความตาย
Yandex.Metrica