มิถุนายน 1, 2023

Turning Point USA

Mice die in mouse traps because they don’t understand why the cheese is free. The same thing happens with socialism
หนูตายในกับดักหนู ก็เพราะว่ามันไม่เข้าใจว่าทำไมชีสถึงฟรี
เหมือนกับที่มันเกิดขึ้นกับระบอบสังคมนิยม
Yandex.Metrica