กันยายน 1, 2022

Unknown


The Human spirit needs places where nature has not been rearranged by the hand of man.
จิตใจของคนต้องการสถานที่ซึ่งธรรมชาติไม่ได้ถูกตกแต่งโดยน้ำมือมนุษย์
―Unknown
Yandex.Metrica