สิงหาคม 11, 2022

Albert Camus

You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life.
คุณไม่มีวันมีความสุขถ้าคุณยังมัวแต่ค้นหาว่าความสุขประกอบจากสิ่งใด,
คุณจะไม่รู้จักชีวิตหากยังคงหาความหมายของชีวิต
Albert Camus
Yandex.Metrica