กรกฎาคม 8, 2022

Vincent Van Gogh

The fishermen know that the sea is dangerous and the storm terrible, but they have never found these dangers sufficient reason for remaining ashore.
ชาวประมงรู้ดีว่าท้องทะเลเต็มไปด้วยภยันตรายและพายุ, แต่พวกเขาก็ยังไม่พบเหตุผลที่เพียงพอที่จะหลบอยู่บนฝั่ง
― Vincent Van Gogh
Yandex.Metrica