กรกฎาคม 29, 2022

What a Plant Knows, Daniel Chamovitz

My grandmother didn’t study plant biology or agriculture. She didn’t even finish high school. But she knew that she could get a hard avocado to soften by putting it in a brown paper bag with a ripe banana. She learned this magic from her mother
ยายของผมไม่ได้เรียนชีววิทยาหรือเกษตรศาสตร์ ยายไม่ได้เรียนจนจบชั้นมัธยมปลายเสียด้วยซ้ำ แต่ยายรู้ว่าถ้านำอะโวคาโด้ที่แข็งไปใส่ไว้ในถุงกระดาษพร้อมกับกล้วยที่สุก อะโวคาโต้ก็จะนิ่มลงได้ ยายเรียนมนต์วิเศษนี้มาจากแม่ของยาย
Daniel Chamovitzf, What a Plant Knows: A Field Guide to the Senses
Yandex.Metrica