กรกฎาคม 15, 2022

William James

The greatest discovery of any generation is that a human can alter his life by altering his attitude.
การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือการที่มนุษย์ได้รู้ว่าเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองด้วยการเปลี่ยนทัศนคติ
― William James
Yandex.Metrica