กรกฎาคม 11, 2022

William James

The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another.
อาวุธที่สำคัญที่สุดในการต่อสู้กับความเครียด คือความสามารถในการเลือกความคิดหนึ่งมาแทนความคิดหนึ่ง
― William James
Yandex.Metrica