ก.ค. 10, 2022

Rumi

Is it really so that the one I love is everywhere?จริงเหรอ ว่ากันว่าคนที่เรารักจะอยู่ทุกหนทุกแห่ง?― Rumi

ก.ค. 9, 2022

Reggie Watts

Religion can only dream to do what science and art does every day.ศาสนาทำได้แค่ฝันที่จะทำสิ่งที่วิทยาศาสตร์และศิลปะทำได้ทุกวัน- Reggie Watts

ก.ค. 9, 2022

Stephen R. Covey

There are three constants in life…Change, Choice and Principlesมันมีค่าคงที่สามอย่างในชีวิตการเปลี่ยนแปลง, ทางเลือก, หลักการ(s)― Stephen R. Covey

ก.ค. 9, 2022

Amartya Sen

In some ways people had got used to the idea that India was spiritual and religion-oriented. That gave a leg up to the religious interpretation of India, despite the fact that Sanskrit had

ก.ค. 8, 2022

Vincent Van Gogh

The fishermen know that the sea is dangerous and the storm terrible, but they have never found these dangers sufficient reason for remaining ashore.ชาวประมงรู้ดีว่าท้องทะเลเต็มไปด้วยภยันตรายและพายุ, แต่

ก.ค. 7, 2022

Confucious

if a state is governed by the principle of reason, poverty and misery are subjects of shame. if a state is not governed by the principles of reason, riches and honors are subjects

ก.ค. 6, 2022

The Origin

Spiritual beliefs are etched deeply on our psyches at a young age by those we love and trust most- our parents, our teachers, our religious leaders. Therefore, any religions shifts occur over generations

ก.ค. 5, 2022

Stephen R. Covey

The way we see the problem is the problem.วิธีที่เรามองปัญหาคือปัญหา― Stephen R. Covey

ก.ค. 5, 2022

Shel Silverstein

How many slams in an old screen door? Depends how loud you shut it. How many slices in a bread? Depends how thin you cut it. How much good inside a day? Depends

ก.ค. 4, 2022

Change of Heart, Jodi Picoult

When you're different, sometimes you don't see the millions of people who accept you for what you are. All you notice is the person who doesn't.เมื่อคุณไม่เหมือนใคร, บางทีคุ

ก.ค. 3, 2022

Abraham Lincoln

I care not for a man's religion whose dog and cat are not the better for it.ผมไม่สนใจศาสนาของมนุษย์ซึ่งหมากับแมวไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากมัน― Abraham Lincoln

Yandex.Metrica