มิ.ย. 3, 2023

Ronald Reagan

How do you tell a Communist? Well, it’s someone who reads Marx and Lenin. And how do you tell an anti-Communist? It’s someone who understands Marx and Lenin. คุณบอกได้หรื

มิ.ย. 1, 2023

Turning Point USA

Mice die in mouse traps because they don’t understand why the cheese is free. The same thing happens with socialism หนูตายในกับดักหนู ก็เพราะว่ามันไม่เข้าใจว่าทำไมชีสถึ

พ.ค. 29, 2023

Carl von Clausewitz

War is a chameleon. Its external appearance changes all the time, but its inner core and essence remain the same. It always means risk and involves questions like death, victory, and defeat สงครามก็

พ.ค. 13, 2023

J.D. sStroube, Caged by Damnation

Life is filled with unanswered questions, but it is the courage to seek those answers that continues to give meaning to life. You can spend your life wallowing in despair, wondering why you

พ.ค. 7, 2023

Ivan Turgenev

Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, Только любовью держится и движется жизнь. ความรักยิ่งใหญ่กว่าความตายหรือความกลัวในความตาย ชีวิตนั้นอยู่ได้เพราะรักและก้าวไปได้ก็เพราะรัก Love

พ.ค. 3, 2023

Arthur Koestlerh

I went to Communism as one goes to a spring of fresh water, and I left Communism as one clambers out of a poisoned river strewn with the wreckage of flooded cities and

เม.ย. 30, 2023

Chuck Klosterman, Sex, Drugs, and Cocoa Puffs: A Low Culture Manifesto

Life is rarely about what happened; it's mostly about what we think happened. ส่วนน้อยของชีวิตเท่านั้นที่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น...เกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กั

เม.ย. 21, 2023

Chuck Klosterman, Killing Yourself to Live: 85% of a True Story

Art and love are the same thing: It’s the process of seeing yourself in things that are not you. ศิลปะกับความรักก็เหมือนกัน มันเป็นกระบวนการในการมองเห็นตัวคุณเอง

เม.ย. 14, 2023

Maya Angelou

In all the world, there is no heart for me like yours. In all the world, there is no love for you like mine. โลกนี้, ไม่มีใจใดสำหรับผม เหมือนใจของคุณ โลกนี

เม.ย. 12, 2023

Dan Ariely, Predictably Irrational

But because human being tend to focus on short-term benefits and our own immediate needs, such tragedies of the commons occur frequently . เพราะว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่คว้าผลประโยชน์ระยะสั้นและความต้องการปั

มี.ค. 31, 2023

King Rama 9

การที่จะอธิบายว่า พระมหากษัตริย์คืออะไรนั้น ดูเป็นปัญหาที่ยากพอสมควร โดยเฉพาะในกรณีของข้าพเจ้า ซึ่งถูกเรียกโดยคนทั่วไปว่าพระมหากษัตริย์ แต่โดยหน้าที่ที่แท้จริ

Yandex.Metrica