มี.ค. 27, 2023

Jonathan Safran Foer, Everything Is Illuminated

This is love, she thought, isn't it? When you notice someone's absence and hate that absence more than anything? More, even, than you love his presence?นี้คือความรัก, ใช่หรือไม่

มี.ค. 19, 2023

Olga Tokarczuk

The human psyche evolved in order to defend itself against seeing the truth. To prevent us from catching sight of the mechanism. The psyche is our defense system - it makes sure we'll

มี.ค. 8, 2023

An Ember in the Ashes, Sabaaa Tahir

Life is made of so many moments that mean nothing. Then one day, a single moment comes along to define every second that comes after. Such moments are tests of courage, of strength.

พ.ย. 5, 2022

The Winter of Our Discontent ,John Steinbeck

I wonder how many people I've looked at all my life and never seen.ผมสงสัยว่ามีกี่คนกันที่ผ่านเข้ามาในชีวิต แต่ผมกลับไม่เคยเห็น― John Steinbeck, The

ต.ค. 27, 2022

East of Eden, John Steinbeck

All great and precious things are lonely.ทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีค่ามักจะโดดเดี่ยว― John Steinbeck, East of Eden

ต.ค. 17, 2022

Courtney Peppernell, Watering the soul

The way the moonDoes not rushFrom behind the cloudsBut merelyWaits for them to passBe that with your thoughts.Let your mind breatheพระจันทร์ไม่ได้รีบเร่งที่จะออกมากจากหลังเมฆหมอกแต่มันจะค่อยๆรอคอยจนกระทั

ก.ย. 10, 2022

Edward O. Wilson

Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal.การทำลายป่าฝนเพื่อผลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ก็เหมือนกับการเผาภาพเขียนเรอเนซ็องส์ เพื่อที่จะเอามาเป็นเชื้อเพลิงทำอาหาร― Edward

ก.ย. 9, 2022

The Graveyard Book, Neil Gaiman

You're always you, and that don't change, and you're always changing, and there's nothing you can do about it. คุณจะเป็นตัวคุณเสมอ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ และคุณจะเปลี่ยนแปลงไปเสมอ คุ

ก.ย. 1, 2022

Unknown

The Human spirit needs places where nature has not been rearranged by the hand of man.จิตใจของคนต้องการสถานที่ซึ่งธรรมชาติไม่ได้ถูกตกแต่งโดยน้ำมือมนุษย์―Unknown

Yandex.Metrica