ก.ย. 10, 2022

Edward O. Wilson

Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal.การทำลายป่าฝนเพื่อผลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ก็เหมือนกับการเผาภาพเขียนเรอเนซ็องส์ เพื่อที่จะเอามาเป็นเชื้อเพลิงทำอาหาร― Edward

ก.ย. 9, 2022

The Graveyard Book, Neil Gaiman

You're always you, and that don't change, and you're always changing, and there's nothing you can do about it. คุณจะเป็นตัวคุณเสมอ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ และคุณจะเปลี่ยนแปลงไปเสมอ คุ

ก.ย. 1, 2022

Unknown

The Human spirit needs places where nature has not been rearranged by the hand of man.จิตใจของคนต้องการสถานที่ซึ่งธรรมชาติไม่ได้ถูกตกแต่งโดยน้ำมือมนุษย์―Unknown

ส.ค. 27, 2022

A Concise History of the Russian Revolution, Richard Pipes,

The Russian Language has two words for education: Образования (obrozovanie), which means "instruction," and Воспитание (vospitanie), which means "upbringing." The first refers to the transmission of knowledge; the second to the molding of

ส.ค. 27, 2022

House of Glass, Pramoedya Ananta Toer

Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.คนต่อให้ฉลาดจนไปถึงฟ้า, แต่ตราบเท่าที่เขาไม่เขียน, เขาก็จะหลงหายไปในสังคมและประวั

ส.ค. 25, 2022

Marilyn Monroeg

I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go, things go wrong so that you appreciate them when they're right, you believe lies so

ส.ค. 22, 2022

Communism: A History, Richard Pipes

The word communism, coined in Paris in the 1840s, refers to three related but distinct phenomena: an ideal, a program, and a regime set up to realize the ideal.*1 The ideal is

ส.ค. 20, 2022

William Faulkner

The saddest thing about love, Joe, is that not only the love cannot last forever, but even the heartbreak is soon forgotten.เรื่องเศร้าที่สุดของความรัก… ความรักไม่ได้ยาวนานตราบนิรั

ส.ค. 19, 2022

When God Was a Rabbit, Sarah Winman

Memories no matter how small or inconsequential are the pages that define us.ความทรงจำ ไม่สำคัญว่ามันเล็กแค่ไหน หรือสำคัญเพียงไร แต่ทั้งหมดล้วนเป็นหน้ากระดาษที่เขียนนิ

ส.ค. 18, 2022

Søren Kierkegaard

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.ชีวิตจะเข้าใจมันได้เมื่อมองย้อนหลัง แต่อย่างไรก็ตามชีวิตต้องใช้ไปข้างหน้า― Søren Kierkegaard

Yandex.Metrica