พ.ย. 5, 2022

The Winter of Our Discontent ,John Steinbeck

I wonder how many people I've looked at all my life and never seen.ผมสงสัยว่ามีกี่คนกันที่ผ่านเข้ามาในชีวิต แต่ผมกลับไม่เคยเห็น― John Steinbeck, The

ต.ค. 27, 2022

East of Eden, John Steinbeck

All great and precious things are lonely.ทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีค่ามักจะโดดเดี่ยว― John Steinbeck, East of Eden

ต.ค. 17, 2022

Courtney Peppernell, Watering the soul

The way the moonDoes not rushFrom behind the cloudsBut merelyWaits for them to passBe that with your thoughts.Let your mind breatheพระจันทร์ไม่ได้รีบเร่งที่จะออกมากจากหลังเมฆหมอกแต่มันจะค่อยๆรอคอยจนกระทั

ก.ย. 10, 2022

Edward O. Wilson

Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal.การทำลายป่าฝนเพื่อผลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ก็เหมือนกับการเผาภาพเขียนเรอเนซ็องส์ เพื่อที่จะเอามาเป็นเชื้อเพลิงทำอาหาร― Edward

ก.ย. 9, 2022

The Graveyard Book, Neil Gaiman

You're always you, and that don't change, and you're always changing, and there's nothing you can do about it. คุณจะเป็นตัวคุณเสมอ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ และคุณจะเปลี่ยนแปลงไปเสมอ คุ

ก.ย. 1, 2022

Unknown

The Human spirit needs places where nature has not been rearranged by the hand of man.จิตใจของคนต้องการสถานที่ซึ่งธรรมชาติไม่ได้ถูกตกแต่งโดยน้ำมือมนุษย์―Unknown

ส.ค. 27, 2022

A Concise History of the Russian Revolution, Richard Pipes,

The Russian Language has two words for education: Образования (obrozovanie), which means "instruction," and Воспитание (vospitanie), which means "upbringing." The first refers to the transmission of knowledge; the second to the molding of

ส.ค. 27, 2022

House of Glass, Pramoedya Ananta Toer

Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.คนต่อให้ฉลาดจนไปถึงฟ้า, แต่ตราบเท่าที่เขาไม่เขียน, เขาก็จะหลงหายไปในสังคมและประวั

ส.ค. 25, 2022

Marilyn Monroeg

I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go, things go wrong so that you appreciate them when they're right, you believe lies so

Yandex.Metrica