ส.ค. 22, 2022

Communism: A History, Richard Pipes

The word communism, coined in Paris in the 1840s, refers to three related but distinct phenomena: an ideal, a program, and a regime set up to realize the ideal.*1 The ideal is

ส.ค. 20, 2022

William Faulkner

The saddest thing about love, Joe, is that not only the love cannot last forever, but even the heartbreak is soon forgotten.เรื่องเศร้าที่สุดของความรัก… ความรักไม่ได้ยาวนานตราบนิรั

ส.ค. 19, 2022

When God Was a Rabbit, Sarah Winman

Memories no matter how small or inconsequential are the pages that define us.ความทรงจำ ไม่สำคัญว่ามันเล็กแค่ไหน หรือสำคัญเพียงไร แต่ทั้งหมดล้วนเป็นหน้ากระดาษที่เขียนนิ

ส.ค. 18, 2022

Søren Kierkegaard

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.ชีวิตจะเข้าใจมันได้เมื่อมองย้อนหลัง แต่อย่างไรก็ตามชีวิตต้องใช้ไปข้างหน้า― Søren Kierkegaard

ส.ค. 18, 2022

Albert Camus

Live to the point of tears.ใช้ชีวิตให้เต็มที่― Albert Camus

ส.ค. 11, 2022

T.S. Eliot

Sometimes things become possible if we want them bad enough.บางครั้งบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปไม่ได้ ถ้าคุณไม่ได้พยายามให้มากพอ ― T.S. Eliot

ส.ค. 11, 2022

Albert Camus

You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life.คุณไม่มีวันมี

ส.ค. 7, 2022

Be Strong

be Strong enough to stand alone.Smart enough to know when you need help.and Brave enough to ask for it.เข้มแข็ง ให้เพียงพอที่จะอยู่ลำพังฉลาด ให้รู้ว่

ก.ค. 29, 2022

What a Plant Knows, Daniel Chamovitz

My grandmother didn’t study plant biology or agriculture. She didn’t even finish high school. But she knew that she could get a hard avocado to soften by putting it in a

ก.ค. 28, 2022

François Mauriac

If you would tell me the heart of a man, tell me not what he reads, but what he rereads.ถ้าคุณจะบอกผมถึงจิตใจของมนุษย์, อย่าบอกผมว่าเขาอ่านหนังสืออะไร, ให้

ก.ค. 27, 2022

Min Jin Lee, Pachinko

...a God that did everything we thought was right and good wouldn't be the creator of the universe. He would be our puppet.พระเจ้าที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดว่

Yandex.Metrica